5 Lietuvos laipiojimo sporto asociacijos atrinkti treneriai išvyksta į mokymus Prancūzijoje

Savaitės trukmės programoje numatyta organizuoti kasdienius praktinius užsiėmimus su asociacijos treneriais, teorines paskaitas apie sporto šakos ypatybes ir vystymą, treniruotes ir fizinį pasirengimą joms.

Dalyviams grįžus iš stažuotės visus laipiojimo sporto mėgėjus ir profesionalus kviesime į seminarą susipažinti su stažuotės programa, perimti dalyvių įgytas žinias ir įgūdžius, išgirsti jų įspūdžius, sužinoti apie galimybes dalyvauti panašiuose projektuose ateityje.