Kviečiame dalyvauti pirmajame LJBT etape

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras ir Klaipėdos kalnų sporto klubas kviečia sportininkus į 2019 metų I-ąjį Lietuvos jaunimo boulderingo taurės etapą. Kviečiame trenerius registruoti auklėtinius!

Roman Sivakov

Tikslas:
– populiarinti laipiojimo uolomis sportą Lietuvoje moksleivių ir jaunimo tarpe;
– vykdyti varžybų ciklą – 2019 m. Lietuvos Jaunimo Boulderingo Taurė;
– išaiškinti stipriausius 2019 m. Lietuvos jaunimo, jaunių, jaunuolių, jaunučių ir vaikų amžiaus grupių sportininkus;
– kelti jaunųjų sportininkų sportinio ir techninio pasiruošimo lygį, skaičiuoti jų reitingą, ruošti Tarptautinėms varžyboms;
– atrinkti pajėgiausius sportininkus savo amžiaus grupėse, atstovausiančius Lietuvą tarptautinėse varžybose.

Laikas: 2019 m. sausio 26 d. (šeštadienį). Registracija nuo 10:00 val. Varžybų pradžia (pirmieji startai) – 11:00 val. Pabaiga (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus) apie 20:00 val.

Vieta: Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro sporto salė. Adresas: Smiltelės g. 22, Klaipėda.

Organizatoriai ir teisėjai: varžybas organizuoja Lietuvos laipiojimo sporto federacija, rengia Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras ir Klaipėdos kalnų sporto klubas, vykdo sudaryta teisėjų kolegija. Vyriausias varžybų teisėjas ir atsakingas už trasas – Sergejus Kozliuk. Registracija ir informacija – Edmundas Tilvikas.

Dalyviai: kviečiami visi Lietuvos sportininkai iki 19 metų, nedraudžiama startuoti kitų šalių sportininkams. Varžybos vykdomos tarp mergaičių ir berniukų, merginų ir vaikinų penkiose amžiaus grupėse:
A – jaunimo amžiaus grupė – gimę 2000 – 2001 m. (18 – 19 metų);
B – jaunių amžiaus grupė – gimę 2002 – 2003 m. (16 – 17 metų);
C – jaunuolių amžiaus grupė – gimę 2004 – 2005 m. (14 – 15 metų);
D – jaunučių amžiaus grupė – gimę 2006 – 2007 m. (12 – 13 metų);
E – vaikų amžiaus grupė – gimę 2008 ir jaunesni (11 metų ir jaunesni).

Preliminari programa:
● 10:00 – 10:50 – registracija;
● 10:50 – starto tvarkos, taisyklių ir kt.informacijos pristatymas;
● 11:00 – xx:xx C – jaunuolių grupės atrankinis etapas (atviras);
Tikslus etapų tvarkaraštis bus paskelbtas po išankstinės registracijos pabaigos!
● ~12:30 – xx:xx A – jaunimo ir B – jaunių grupių atrankinis etapas (atviras);
● ~14:00 – xx:xx D – jaunučių ir E – vaikų grupių atrankinis – finalinis etapas (atviras);
● ~16:00 – xx:xx C – B – A grupių finalai, pirma merginų, po to ~17:30 vaikinų startai (finalų startai
uždari);
● ~20:00 – Varžybų pabaiga.

Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai kiekvienoje grupėje vykdomi iškart po oficialių rezultatų paskelbimo.

Apdovanojimai: Apdovanojamos 1 – 3 vietos atskirose amžiaus grupėse, atskirai tarp mergaičių ir
berniukų, merginų ir vaikinų. Apdovanojama atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais.

Registracija, mokestis: Dalyviai registruojami iš anksto iki 2019 m. sausio 23 d. (trečiadienio) imtinai elektroninio pašto adresu klaipedos.ksk@gmail.com klubams persiunčiant paraišką pagal pridėtą pavyzdį, registruojantis individualiai (kai registruojamasi klubams nepriklausantiems dalyviams) – perduodant vardą, pavardę, lytį, gimimo metus, miestą, grupę. Starto mokestis dalyviui užsiregistravus iš anksto: visoms grupėms – 4 Eur. Dalyviui nepasirūpinus išankstine registracija mokestis didinamas 100%. Startuoti leidžiama tik turintiems LLSF metines sportininko licenzijas, kurios įgyjamos iki registracijos varžybų vietoje momento (licenzijos mokestis metams 6 Eur. Mokestis mokamas pagal atskirą LLSF reglamentą).

Medicininė patikra: Klubų komandų treneriai ar vadovai atsako už sportininkų medicininę kontrolę ir supažindinimą su saugaus laipiojimo taisyklėmis. Visi dalyviai privalo turėti sveikatos pažymą, leidžiančią sportininkui sportuoti ir dalyvauti varžybose. Varžybų dieną klubų atstovai privalo pasirašyti deklaraciją, kad klubą atstovaujantys sportininkai turi nustatytas sveikatos pažymas. Pavieniai sportininkai (nepriklausantys klubams ar neturintys atsakingo trenerio/vadovo) taip pat
deklaruoja pasirašydami, kad turi reikalaujamas sveikatos pažymas bei žino saugumo taisykles.

Smulkesnė informacija teikiama bei registracija: el.paštas registracijai: klaipedos.ksk @gmail.com. Tel. nr.: +37065237981 (dėl registracijos /E. Tilvikas). Informacija dėl varžybų, grupių ir kt. tel. +37069826248 (S. Kozliuk).

Nuostatai galima laikyti oficialiu kvietimu dalyvauti varžybose.