Kviečiame dalyvauti LLSA trenerių stažuotės atrankoje

Kviečiame dalyvauti atrankoje ir laimėti galimybę pakelti turimą kvalifikaciją įgyjant naujų žinių, bei praktikos, kuri bus pripažinta Europass mobilumo dokumentu, kaip aukščiausio lygio įgytų įgūdžių pripažinimo dokumentu Europos Sąjungoje. Atranką laimėjusiems treneriams bus padengtos kelionės, pragyvenimo ir mokymų išlaidos.

Stažuotė vyks š.m. liepos 16-24 dienomis Prancūzijos laipiojimo sporto federacijos mokymo bazėje,  netoli Grenoblio. Mokymai vyks anglų kalba, vertimas nebus organizuojamas.

Norintys dalyvauti atrankoje turi pateikti šiuos dokumentus:

a)      Klubo, priklausiančio LLSA, rekomendaciją su trumpai aprašyta darbo patirtimi (laisva forma),

b)      Anglų kalbos žinių lygio vertinimas (pagal Europass sistemą),

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/LangPassport/ELPTemplate.csp,

c)      Motyvacinis laiškas, aprašantis artimiausių poros metų planus ir esamą patirtį (laisva forma).

 

Visus aukščiau išvardintus dokumentus reikia pateikti iki š.m. birželio 22 dienos el. paštu: margarita@climbing.lt originalai turi būti siunčiami adresu: Lietuvos laipiojimo sporto asociacija, P.Žadeikos 28-59, LT-06322 Vilnius.

Mokymų temos apims: Training climbs – difficulty, block and speed.