Kvietimas teikti paraiškas INTERREG Baltijos jūros regiono programai!

INTERREG IIIA programa tarp Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos yra Baltijos jūros regiono INTERREG IIIB Kaimynystės programos sudėtinė dalis – pietų prioritetas. Savo pobūdžiu programa yra tipinė bendradarbiavimo abipus sienos programa, tačiau lėšos yra administruojamos per INTERREG IIIB programos valdymo struktūrą.


INTERREG Baltijos jūros regiono programa skelbia pirmajį kvietimą pagal šiuos prioritetus:

1 prioritetas “Inovacijos galimybės”,
2 prioritetas “Gamtos išteklių valdymas”
3 prioritetas “Tvarus transportas”.

Daugiau info