Lietuvą sudrebins tarptautinės boulderingo varžybos

Besibaigiant rudeniui Montis magia kviečia visus pasirungti ant sienos! Lapkričio 18 dieną Vilniuje, Montis magia laipiojimo aukštoje ir boulderingo salėse vyks tarptautinis laipiojimo festivalis. Dalyvių lauks mažu mažiausiai 25 atrankinės trasos – tad veiklos sau ras ir naujokai, ir jau patyrę laipiotojai. Bus proga pasirungti ne tik su jau gerais pažįstamais veidais, bet ir su kolegomis iš aplinkinių šalių!

Pagrindinis varžybų rėmėjas – laipiotojų bendruomenėje puikiai žinoma PETZL kompanija. 

Tikslas:
• Lietuvoje pristatyti bei populiarinti laipiojimo sportą. Pristatyti varžybų rūšį – boulderingą;
• Kelti sportininkų sportinio ir techninio pasiruošimo lygį;
• Suteikti galimybę varžytis ne tik sportininkams, bet ir laipiojimo mėgėjams.

Laikas: 2017 m. lapkričio 18 d. (šeštadienis). Registracija prasideda nuo 8:30. Varžybų pradžia 9:00. Pabaiga apie 21:00.

Vieta: Montis Magia aukštoji ir boulderingo laipiojimo salės. Adresas –Vytenio 46B, Vilnius.

Organizatoriai ir teisėjai: Varžybas organizuoja Lietuvos laipiojimo sporto asociacija, rengia ir vykdo Montis magia. Vyriausia varžybų teisėja – Margarita Smirnovienė.

Dalyviai: Varžybose kviečiami dalyvauti visi – sportininkai, mėgėjai ir naujokai. Susirinkus daugiau nei dešimt jaunesnių nei 14 metų dalyvių, jiems bus vykdoma atskira rezultatų įskaita. Jaunesni nei 18 metų asmenys gali dalyvauti varžybose prižiūrimi tėvų, atsakingo trenerio, arba pilnamečio lydinčio asmens. Tai turi būti patvirtinta raštiškai (forma laisva).

Teisėjavimas ir taisyklės: varžybos vykdomos pagal Lietuvos laipiojimo sporto asociacijos patvirtintus boulderingo rungties taisykles (galima rasti adresu www.climbing.lt) bei papildomomis sąlygomis ir taisyklėmis, nustatytomis varžybų vietoje. Papildomos sąlygos nurodytos trumpuose varžybų nuostatuose.

Registracija: Dalyviai registruojasi iš anksto iki 2017 m. lapkričio 15 d. (trečiadienio) https://goo.gl/forms/n2gS8YjD20bwxbTv1. Smulkesnė informacija dėl registracijos teikiama el. paštu gym@montismagia.lt arba telefonu 8 699 45093.

Mokestis: Starto mokestis dalyviui užsiregistravus iš anksto (iki lapkričio 15 d.) – 15 €, varžybų dieną – 18 €.

Nuostatus galima laikyti oficialiu kvietimu dalyvauti varžybose.