Sportininkų atstovas

2017 -2018 m. sportininkų atstovė Anastasija Teriochina.

2014 – 2016 metais sportininkų atstovas – Kipras Baltrūnas.