Trenerių komisija

PAGRINDINIAI TRENERIŲ KOMISIJOS TIKSLAI:
1. Sportininkų paruošimas
2. Sportinio meistriškumo tobulinimas
3. Laipiojimo prestižo didinimas
4. Geros atmosferos bei pagarbaus elgesio skatinimas
5. Metodinės bazės kūrimas
6. Seminarų organizavimas

LLSA trenerių komisijos sprendimai 2018