Mūsų komanda

Tai žmonės pasiryžę skirti savo laiką, žinias ir gebėjimus vystyti laipiojimo sportą Lietuvoje.

Veiklos komanda

Valdybos nariai

Federacijos valdybą sudaro 7 (septyni) nariai: federacijos prezidentas ir 6 (šeši) renkami nariai.

Federacijos valdyba vykdo organizacinį ir techninį federacijos darbą.

Trenerių komisija

Trenerių komisija rūpinasi atletų sportinio meistriškumo tobulinimu, metodinės bazės kūrimu, kursų ir seminarų organizavimu.